Čištění jímek a žump

Máte plnou žumpu? Nechte si ji vyvézt. Provádíme sání a odvoz fekálií z jímek, septiků a žump v Teplicích a okolí.

V rámci služby čištění jímek a žump provádíme:

  • přistavení fekálního vozu
  • vývoz septiku, fekální jímky či žumpy
  • vyčištění od sedimentů
  • posouzení aktuálního technického stavu
  • odvoz a likvidace fekálií

Vývoz obsahu jímek a septiků je realizován včetně zajištění odvozu a likvidace povoleným způsobem na čistírnu odpadních vod. Odvoz fekálií provádíme vlastním cisternovým vozem a postupujeme dle zákona o nakládání s odpady č.254/2001 sb.

Čištění všech druhů jímek

Provádíme čištění všech druhů jímek. Čistíme jímky železobetonové, ocelové i plastové. Dále tukové lapoly, záchytné vany.

Vyvážíme jímky sloužící k zachycení tekutých odpadů. Je-li odpad tvořen z tekutých složek, je po zaplnění možné odpad odčerpat. Pokud odpad obsahuje také pevné částice, je nutné odpad odčerpat a následně ještě jímku vyčistit. Správným postupem se zlepší a prodlouží funkčnost jímky.

Jak čištění jímek probíhá?

Nejprve se jímka odčerpá do přistavené cisterny. Následně se pomocí tlakové vody (pokud je k dispozici) zbaví stěny jímky usazenin a nečistot na stěnách. Vzniklý odpad a fekálie se odvezou k ekologické likvidaci. Majiteli jímky vystavíme potvrzení o množství odvezených kalů. Tento doklad si majitel uschová pro pozdější případnou kontrolu státních orgánů.

Práce s fekálním vozem

Fekální vůz, automobilový podvozek s namontovanou cisternu, vysaje fekálie – splašky a odpadní vody ze septiků, jímek a žump atd. V této nádrži jsou fekálie dočasně uložena a je-li nádrž plná, odveze fekální vůz tento odpad do zpracovatelského zařízení (čistírna odpadních vod), kde jsou fekálie dále ekologicky zpracovávány v souladu se životním prostředím.

Kontrola jímky

Po odsátí a vyčištění jímky provede náš pracovník vizuální kontrolu stavu (vyhledá případné povrchové vady materiálu) a posoudí technický stav jímky.