Čištění jímek a žump

Provádíme čištění a odvoz fekálií z jímek, septiků a žump v Teplicích a Ústeckém kraji. Jedná se o pravidelné nebo jednorázové čištění a vývozy fekálií, kalů, kuchyňských tukových lapolů a jiných tekutých odpadů domácností i firem.

Provádíme:

 • čištění kanalizace, proplach kanalizace
 • monitoring kanalizace - kontrola potrubí kamerovým systémem
 • čištění dešťových svodů a dešťových vpustí
 • odvoz fekálií
 • havarijní čištění kanalizace
 • čištění septiků, jímek
 • čištění lapačů tuku
 • odvoz odpadních vod a vzniklých odpadů
 • mytí ploch tlakovou vodou

Čištění jímek, žump a septiků, je prováděno fekálním vozem. Nejprve jsou z jímky vysáty všechny fekálie a poté odvezeny fekálním vozem do čističky odpadních vod. Poté, po dohodě se zákazníkem, může pracovník důkladně očistit stěny jímky tlakovou pistolí.

Proč čištění jímek a žump

 • Vyčištěním se obnoví a zlepší funkčnost zařízení
 • Zamezí se riziku kontaminace nebezpečnými látkami
 • Je nezbytné pokud je potřeba jímku opravit nebo případně zlikvidovat

O nás

Jsme dlouhodobě stabilní firma, realizující své služby na území města Teplice a v Ústeckém kraji. Firma je sdružením podnikatelů - Stanislav Beránek a Leoš Novák. Historie naší firmy sahá až do roku 1993, kdy začal pan Beránek podnikat na živnostenský list. Pan Novák začal podnikat v roce 2004 nejdříve s kontejnerovou dopravou, které se věnoval 10 let. Pan Novák má v 15 praxi a zkušenosti v oboru čištění kanalizace. Nyní oba podnikatelé své zkušenosti úročí ve společnosti na čištění jímek a žump Beránek - Novák.

Firma zaměstnává zkušené a spolehlivé pracovníky s více jak 20letou praxí.

Cíle společnosti

 • Zajistit kvalitní služby v oblasti čištění jímek a žump a čištění kanalizací
 • Zajišťovat služby v souladu se všemi zákonnými normami a přispívat svou činností k ochraně životního prostředí
 • Nabízet komplexní servis a odborné poradenství v oblasti čištění jímek a žump a čištění kanalizací
 • Spokojený zákazník

Reference

Čištění splaškové kanalizace u obchodu OBI v Teplicích - Trnovany

Čištění bylo prováděno pro firmu JTH Group, Teplice.

Služby

Odvoz fekálií

Provádíme čištění a vývoz jímek, septiku a žump. Dále vyvážíme a čistíme čističky odpadních vod (ČOV) a tukové lapoly. Odsátí odpadu provádíme cisternovým fekálním vozem. Odpady ze žump, septiků a jímek likvidujeme ekologickou cestou. Likvidaci odpadu provádíme v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání odpadu a ostatními souvisejícími právními předpisy.

Čištění kanalizace tlakovou vodou

Kanalizaci čistíme nejčastěji tlakovým čištěním, po kterém je každé potrubí čisté, bez usazenin. Vysokotlaké čištění kanalizace se vyznačuje maximálním výkonem a patří v současné době k moderním metodám čištění kanalizace a odpadů.  Zajistí dokonalé vyčištění ucpané kanalizace. Součástí čistění kanalizace, je také  čištění uličních vpustí, odpadů, stoupaček, dešťových svodů, odvodnění apod.

Preventivní

Provádíme čištění kanalizace tlakové, mechanické či chemické odstraňování usazenin z kanalizačního potrubí za účelem zamezení ucpání a možné havárie. Pravidelným čištěním se zároveň prodlužuje funkčnost kanalizace. V rámci údržby kanalizací vám pomůžeme efektivně snížit riziko neočekávané havárie.
Havarijní čištění kanalizace v situaci, kdy dojde k ucpání kanalizace nečistotami, které nelze samovolně odstranit.

Čištění jímek a žump
 

Vývoz obsahu jímek a septiků je realizován včetně zajištění odvozu a likvidace povoleným způsobem na čistírnu odpadních vod.

Odvoz fekálií provádíme vlastním cisternovým vozem a postupujeme dle zákona o nakládání s odpady č.254/2001 sb.

Čištění a vývoz
lapačů tuku

Lapače tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů. Provádíme kompletní servis - pravidelné čištění a vývoz tukových lapolů s garancí vyhovujících limitů pro vypouštění odpadních vod z lapolu.

Odvoz fekálií
 

Součástí komplexních služeb v oblasti čištění jímek a žump a čištění kanalizací je ekologické nakládání s odpady.
Zákazníkům v rámci služby odvozu fekálií poskytujeme nejen informace o údržbě zařízení (jímky, septiky, žumpy…), ale také o následném nakládání odpadu.

Čištění odpadů
 

Potíže s ucpaným odpadem zažil snad každý z nás. Jediná cesta jak problém vyřešit je odpad vyčistit. Čištění odpadu ale není vhodné příliš dlouho odkládat, mohlo by totiž dojít ke zbytečným komplikacím, nebo dokonce k havárii ucpané kanalizace.

Čištění kanalizace
 

Čištění kanalizace proudem natlakované vody je tou nejlepší a nejefektivnější metodou. Co všechno umíme vyčistit?

Vyčistíme kanalizaci splaškové nebo dešťové stokové sítě, odlučovače tuku a jímky a odpady.

Kontrola kanalizace kamerovým systémem

Kontrolou potrubí kanalizace kamerovým systémem, získáte přehled o skutečném stavu vaší kanalizace, její nedostatky a poruchy. Umožní přesné nalezení skrytých potrubních rozvodů a nalezení jakýchkoliv viditelných prvků v kanalizaci.

Vybavení

PV3S

PV3S

 • čistění kanalizace od průměru potrubí 150 mm
 • cisterna na podvozku
 • VVT: velký vysokotlak
Volvo

Volvo

 • 6 m3
 • klasický fekální vůz
Ford Transit Connect

Ford Transit Connect

 • VT: malý vysokotlak - motor Honda
 • čistění kanalizace o průměru potrubí 60-125 mm
 • elektrické péro

Dotazy?

Nebojte se zeptat

Máte ucpaný odpad? Řešíte problémy s kanalizací? Potřebujete vyčistit žumpu? Přemýšlíte jakou službu zvolit? Jednoduše nám napište váš problém a my vám rádi poradíme, navrhneme řešení a problém také skutečně vyřešíme.

Nahlédněte do sekce často kladených dotazů nebo nás kontaktujte na našich telefonních číslech, e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Odpovíme co nejrychleji.

Kontakt

Leoš Novák
Husitská 16
417 41 Krupka
tel: +420 417 851 130
tel: +420 603 511 367
tel: +420 603 234 106
mail: odpady.novakova@seznam.cz
IČO: 86747398
DIČ: CZ7603193620
Novák & Beránek

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Zpráva