Odvoz fekálií - Teplice

Zabýváme se jak čištěním jímek, septiků a žump, tak i vývozem a odvozem fekálií a kalů, tukových lapolů a jiných tekutých odpadů od firem i obyvatel. Dále vyvážíme a čistíme čističky odpadních vod. Čištění WC v mobilních buňkách, které jsou umístěny na stavbách, dětských hřištích atd.

Provádíme:

 • odčerpání odpadu z jímky
 • vyčištění přítokového a odtokového potrubí
 • dočištění jímky a odčerpání zbytkového odpadu z čištění
 • odvoz a ekologická likvidace odpadu
 • čištění septiků, žump a čističek odpadních vod
 • čištění technologických jímek
 • čerpání fekálií z mobilních WC

Odvoz fekálií – žumpy a septiky

Odsátí odpadu provádíme cisternovým fekálním vozem.

Odpady ze žump, septiků a jímek likvidujeme ekologickou cestou a likvidujeme následující odpady:

 • kaly z čištění komunálních odpadních vod
 • směs tuků a olejů z odlučovače tuků (jen jedlé oleje, tuky)
 • kal ze septiků a žump
 • kal z lapáku písku (nutný laboratorní rozbor)
 • jiné vodné suspenze obsahující barvy a laky (např. 080120/O)

Zajišťujeme také pravidelný sběr a odvoz těchto odpadů ze žump, jímek a septiků, včetně údržby těchto zařízení. Frekvence sběru odpadu se odvíjí na množství odpadních vod, rozsahu a typu znečištění.

Nakládáme s odpady v souladu se životním prostředí

Součástí komplexních služeb v oblasti čištění jímek a žump a čištění kanalizací je ekologické nakládání s odpady. Zákazníkům v rámci služby odvozu fekálií poskytujeme nejen informace o údržbě zařízení (jímky, septiky, žumpy…), ale také o následném nakládání odpadu. Vaše septiky a žumpy vyčistíme a vyvezeme v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Postaráme se o odvoz fekálií k vaší naprosté spokojenosti. Naše firma má v oboru odvozu a likvidace fekálií dlouholeté zkušenosti a můžete se spolehnout na naši profesionalitu a flexibilitu.

Odvoz fekálií z jímek, žump a septiků provádíme převážně na území města Teplice, po předchozí dohodě zajedeme i mimo Teplice.