FAQ

Jímka (žumpa) je podzemní nádrž, která není opatřena odtokem a veškeré odpadní vody musí být odčerpány a odváženy fekálním vozem na čistírnu odpadních vod. Septik má prostor rozdělen přepážkami na 2 - 4 komory a je opatřen odtokem.

Žumpa, betonová nebo plastová, se hodí tam, kde je problém získat povolení k vypouštění zejména do podzemních vod a u domů využívaných jen zřídka. Výhodou je, že k ní není třeba povolení. Nevýhodou může pro někoho být, zajištění pravidelného odvozu splašků fekálním vozem do čistírny odpadních vod. K žumpě se musí dostat fekální vůz.

Výhody: nižší pořizovací cena, jednoduché usazení bez betonáže, rychlé a nekomplikované vyřízení na úřadech 

Nevýhody: nutnost pravidelného odvážení fekálií do čistírny odpadních vod

K zřízení septiku je potřeba povolení. Díky septiku mizí starosti s pravidelným vyvážením odpadových vod. Ty se přepadem vypouštějí buď takzvaným trativodem do půdy nebo do veřejné kanalizace. Je vhodný pro rekreační objekty se sezónním provozem.

Výhody: odpadá pravidelné vyvážení splašků, pouze jednou ročně vyvézt kal

Nevýhody: vyšší pořizovací cena, zapojení septiku podmiňují stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod, jednou za čas je zapotřebí dokládat vzorek odpadního kalu

Kontaktujte nás přes náš kontaktní formulář, telefon či email a popište stručně váš problém. Co nejdříve se vám ozveme, sestavíme cenovou nabídku na vyčištění jímky, včetně odvozu fekálií a likvidace odpadu přímo na míru.

Zápach signalizuje ucpaný odpad. Pokud nepomáhají přípravky zakoupené v drogérii, je potrubí potřeba vyčistit. Domovní odpad čistíme za pomoci ohebné spirály „péra“, které je ukončeno hrotem. Tato pružina je velmi účinná a vyčistí každý ucpaný odpad. Kontaktujte nás a my váš problém vyřešíme.

 

Při běžném provozu by se měl 1x ročně vyvézt kal. Jednou za čtvrt roku je doporučeno zkontrolovat hladinu septiku, případně odstranit plovoucí nečistoty z poslední komory a přepadu odtoku. Dále pravidelně používat přípravky určené pro čištění septiků, které se starají o efektivní rozklad tuhých fekálií a jiných odpadů, četnost používání je uvedena na obalu přípravku.

 

Platí, že čím menší žumpa, tím častěji se musí vyvážet. Pro urychlení rozkladu pevných částic je vhodné použít enzymatický přípravek, který se aplikuje jednou týdně přímo do toalety. Při pravidelném používání se bude v žumpě udržovat biologická rovnováha a zamezí se výskytu nežádoucího zápachu.